Výsledky a odborné výstupy

Veškeré datové výstupy a jejich zveřejnění ve formě odborného článku či odborné přednášky na domácí i zahraniční odborné akci podléhají schválení Radou projektu HARM.

Rada projektu je tvořena předsedou správní rady Nadačního fondu ČHS ČLS JEP, třemi členy výboru ČHS JEP, třemi členy výboru SIL ČLS a jedním zástupcem Institutu biostatistiky a analýz, s.r.o.

Členové Rady projektu HARM

předseda správní rady Nadačního fondu České hepatologické společnosti (ČHS) ČLS JEP:

  • prof. MUDr. Petr Hůlek, CSc.

za Českou hepatologickou společnost (ČHS) ČLS JEP:

  • prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc.
  • MUDr. Jan Šperl, CSc.
  • Prof. MUDr. Petr Husa, CSc.

za Společnost infekčního lékařství (SIL) ČLS JEP:

  • doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D.
  • doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.
  • prim. MUDr. Petr Kümpel

za Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.:

  • Mgr. Magda Bařinová

Publikované výstupy

  • P. Urbánek et al – První rok projektu HARM, XLV. májové hepatologické dny 2017, 10.–12. května 2017, Olomouc