Registr HARM – HCV patients treatment je zaměřen na sběr dat o pacientech s chronickou hepatitidou C léčených přímo působícími antivirotiky. V posledních letech se v České republice rychle rozšiřuje protivirová léčba pacientů s chronickou hepatitidou C, při které jsou používána přímo působící antivirotika (DAA – Directly Acting Antivirals) buď v kombinaci s pegylovaným interferonem alfa a ribavirinem nebo samostatně v rámci bezinterferonové léčby. Léčba DAA je finančně náročná, její dostupnost je nadále omezená, a proto je z odborného hlediska žádoucí získat souhrnné informace o uvedené léčbě v naší republice. Předseda České hepatologické společnosti (ČHS) prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. inicioval vznik nekomerční akademické databáze, ve které se budou shromažďovat data o uvedené léčbě, vznik databáze podpořila i Společnost infekčního lékařství (SIL). Do projektu budou zapojena centra pro léčbu virové hepatitidy C, která jsou uvedena v Protokolu a která jsou definována Českou hepatologickou společností a Společností infekčního lékařství.

Do registru budou zařazováni všichni pacienti, u kterých byla diagnostikována virová hepatitida C a kteří byli v roce 2016 nebo později léčeni DAA či standardní léčbou.

Cíle projektu:

  • Sběr epidemiologických a klinických dat o pacientech s chronickou virovou hepatitidou C léčených DAA či standardní léčbou
  • Hodnocení údajů o léčbě pacientů s HCV

Sekundární cíl:

  • Vyhodnocení údajů o léčebné odpovědi pacientů

Projekt byl ukončen.